Kapacitetet Perpunuese

Shtyp

Kapacitetet tona perpunuese vijne gjithnje ne rritje. Kjo per shkak te perkushtimit tone ne kete sektor te industrise dhe seriozitetit qe tregojme duke u angazhuar maksimalisht ne arritjen e objektivave.

Shifrat zyrtare te tre viteve te fundit tregojne me se miri keto arritje.

Kompania Egnatia-1 operon me nje staf prej 78 punonjesish.

Per periudhen vjetore 2010

Per periudhen vjetore 2011

Per periudhen vjetore 2011 kompania Egnatia-1 ka perpunuar:

Viti 2012 periudha janar-nentor