Rreth Nesh

Shtyp

Kompania Egnatia 1 eshte nje shoqeri aksionere e cila ushtron aktivitetin e saje ne fushen e ngarkim shkarkimit te malllrave te ndryshem , xhenerale rinfuxho minerale likuide etj ne anije te eksportit dhe importit ne portin e durresit si dhe perpunimin e tyre ne magazine sheshe teknologjike, qe nga viti 2005.

Kompania Egnatia-1 operon me nje staf prej 78 punonjesish.

Per periudhen vjetore 2010

 • Ne terminalin e mallrave gjenerale per vitin 2010 :
 • 488 069 ton mallra gjenerale jane perpunuar nga Egnatia-1
 • Ne terminalin e mallrave rinfuzo per vitin 2010:
 • 59 933 ton jane perpunuar nga Egnatia -1
 • Per vitin 2010 totali i perunimit eshte 548 866 ton

Per periudhen vjetore 2011

 • Mallra gjenerale
 • Egnatia-1 ka perunuar 629 846 ton
 • Mallra rinfuzo
 • Egnatia-1 ka perpunuar 94 107 ton

Per periudhen vjetore 2011 kompania Egnatia-1 ka perpunuar:

 • Nje total prej 238 anijesh te barabrte me 723 953 Ton

Viti 2012 periudha janar-nentor

 • Mallra gjenerale 512 017 ton
 • Mallra rinfuzo 223 032 ton
 • Periudha janar –nentor 2012 totali perpunimit eshte 735 049 ton 
 
 

© Egnatia1. Te gjitha te drejtat e rezervuara. Designed by: Oxygen Studio | Webmail Access