Logjistike

Shtyp

Egnatia1 ofron me ane te partenereve te saj te gjithe gamen e sherbimeve qe ka te beje me ngarkesat e ndryshme si Agjensi detare Agjensi spedicionere Agjensi doganore ngarkim-shkarkim 24 ore ne dite ne shtate ditet e javes dhe te gjithe vitin maganizim magazine doganore

Egnatia1 ofron me ane te partenereve te saj te gjithe gamen e sherbimeve qe ka te beje me ngarkesat e ndryshme si: